top of page

אבולוציה טבעית

עודכן: 11 ביולי 2021

טריליוני תאים בגוף נבנים ונהרסים בו זמנית...אבולוציה טבעית


שום תא לא נצמד ונאחז בקיום שלו כפי

שעץ לא נאחז בעליו המבקשים לנשור


כך, גם הקיום שלנו

ולו בגלל שמוות ופרידה שזורים בחיים

ואלו רק סיפורי האגו שנאחזים סביב התרחישים


כל עוד תלחמי במה שמצוי לפנייך למה שאת חושבת שצריך היה להיות את יוצרת כוח נגדי

כל עוד את אוחזת ל'איך ולצריך היה להיות'

את יוצרת עוד ועוד מלחמה ותסכול בתוכך המשפיעים על כל המערכת הפנימית של הגוף-נפשסליחה היא לשחרר את הרעיון של האגו, שהעבר היה צריך להיות אחרת


קבלה וסליחה

הם השער לריפוי של הטראומות והדרמות

והפער בין הרצוי למצוי


התנגדות תלמד אותך קבלה

כאב ילמד אותך הכנעה

ומחילה תרפא בך פצעי מלחמה


תני לסיפורי האגו לנשור ממך

ורקדי את מותם

בדיוק כפי שאת רוקדת את יצירות חייך


מוות הוא חלק מחיים ויצירה חדשה

וגם שרע לתפארת

הכירי תודה שמתוכך מתרחשת

אבולוציה במיטבה


מסר מההדרכה הגבוהה וממני ב🤍
留言


bottom of page