top of page

אגו יקר,אני לא פה כדי שיאהבו אותי

אבל אם יאהבו זה מוסיף

לאהבה העצמית שיש לי לעצמי


אני לא פה כדי שיחזקו את הבעותיי , אמונותיי

אבל אם יש שיקוף של שיתוף

מנחם אותי לדעת שמישהו

מתחבר לדבריי


אני לא פה כדי שיבקרו אותי

כי מי שמבקר

דוחה חלקים בעצמו שהוא לא מקבל

ועליו לדעת שביקורת לא בונה

וכי חוסר במערכת במינון הקבלה והאהבה

נידונה להריסה


אני לא פה כדי שהקול שלי יצונזר

או יצומצם

אני פה כדי לזהור על כל הגוונים שבי

אני פה כי כוח הבריאה שם אותי פה

ואני בשירות הנשמה הגבוהה

אני פה כדי שהקול שלי ישמע

ויהדהד ריפוי אור ושלווה


לא באתי לחיות מתוך צמצום

ולא באתי לבקר או לשפוט.

לא באתי לשקר

ולא באתי לרצות


לכן אגו יקר,

שלי או שלך

זוז לי מהדרך,

יש לי משימה אחת לעשות

והיא לחיות מי שנועדתי להיות댓글


bottom of page