top of page

אהבה ללא תנאי מהי?יש הבדל מהותי בין קשר שהוא מבוסס על אהבה

לקשר שמבוסס על פחד וריצוי

ובין תמיכה הדדית לבין תלות הדדית


אהבה היא מהות היקום והקיום

היא קיימת תמיד

היא המקור לכל


אהבה ללא תנאי

היא לא להביא את השכל המנתח והמתחשבן למרחב של מערכת היחסים

היא לא אוחזת ומבקשת בתמורה


אהבה ללא תנאי

לא תשפוט או תבקר

לא תתווכח ותנכר


אהבה ללא תנאי

לא תבקש דבר בהתניה ובתנאי


איך יודעים שאוהבים באמת?

כאשר טובת האחר עומדת לנגד עיננו, כאשר האגו זז הצידה ושואלים למה הוא זקוק ממני ברגע זה? כאשר מאפשרים ומשמרים את חופש התנועה של האני והאחר

וכאשר הנתינה אינה מתוך פחד וריצוי אלא לשם הנתינה

מבלי לוותר ולבטל את העצמי ועל המרחב המשותף...


Comments


bottom of page