top of page

אהבה ללא תנאי

מערכת יחסים/זוגיות אשר מבוססת על תנאים למעשה אומרת;

'אם תנהג כמו שאני רוצה אעניק לך אהבה ואם לא אז לא תקבל אהבה'


כל צד צריך לקחת אחריות ולהגיע למרחב המשותף שלם ואחראי

(תוך צמיחה אישית מתפתחת) אל מול הצד השני אך לא תלותי, התנייתי והשלכתי

לבחור לצמוח ולבחור אחד בשניה ואחת בשני היא בחירה המתחדשת יום יום כל יום.


אין מובן מאליו!


כי הרי שהחיים הניתנים ואהבה שהם הם בלא בתנאי

כשם שאהבת הבריאה/הבורא היא היא הבוראת והמצמיחה ללא תנאי

כאשר צמיחה משותפת חובה בתוכה קמילה ומוות, שינויים ללא סוף .

מעגלי חיים הנסגרים והנפתחים ללא הרף הם הם ההתפתחות של המסע האנושי- רוחני.
מערכת יחסים מתוך בחירה משותפת היא חגיגה שלמה של צמיחה וגדילה המפרה אחד את השניה ונושאת אל על ליעד האהבה האינסופי

Comments


bottom of page