אהבה מקודשתאני רוצה להזיז אותך עד לכדי בכי

לנשק אותך עד לכדי כאב

להעיר בך לב סגור דואב


אני רוצה שתחבוק אותי מאחור

לנשום אותנו פנימה, להריח, לחולל מחול

אני רוצה שתקדש איתי כל חול


אני רוצה לנוע איתך אלפי מילין

שתרעיד בי אדמה שיבשה

רוצה שתייבש בי לחי רטובה


אני רוצה אותך מניץ בגינתי

ומגביה איתי קומה

שתביא איתך את השקט שבך

ובו זמנית רוצה גם את האש והתשוקה


כך

אני רוצה אותך ואותי

נעים, מחוללים, מתקדשים

בין אבא שמים לאמא אדמה