top of page

אהבה עצמיתתכירי ברגשות שלך

הבכי טוב לעיניים

ומנקה את הנשמה


תביעי את הרגשות שלך

אם לא תדעי עצב

לא תדעי שמחת הלב מהי

וגם לא הנאה


תדברי את הרצונות והחלומות שלך

כמו שילדים מדברים

את האמת הלא משויפת

והגסה


עשי לך מנהג יומי

שבו תשאלי את עצמך, נישמתך

מה היא מרגישה

ולמה היא זקוקה?


געי בעולם הרגש שלך

וחברי לעולם הרוח

זוהי לא מותרות או אנוכיות

זוהי חובתך ואחריותך

לדאוג בראש ובראשונה

לכלי המכיל את נשמתך...


תפלי לתוך ים הרגשות שלך

לפני שהוא יציף אותך

דעי כשמש מי את ומהם צרכייך

הכירי ברוח

ובאמת האותנטית

המחייה את כלייך


כך כיום

מתרגלים אותנטיות אמתית

כך כיום

מתרגלים אהבה עצמית...

הפוך מדחייה

אלא נראות וקבלה שלמה מלאה ועוצמתיתComments


bottom of page