אהבת רוח

אהבת רוח

ליבך מבקש

לא תוכלי לשאת מגע שאינו מגיע מחום ואהבה

ומיד הלב שלך יזהה תאוות בשרים

וכל שאר המפגשים שבכוונתם יש אלמנט של הזדקקות ורק מיניות


הלב שלך כבר לא מתפשר כי דבק בו מהות האהבה


באמת ננגע הוא ונגע

ולכן לא יכל אחרת...


https://youtu.be/zUNPxTNxVoc