אהיה באשר אהיה

הרוח לא ניתנת לאילוף

הרוח לא ניתנת לכליאה

הרוח לא ניתנת לתפיסה

הרוח לא ניתנת לשליטה

אין לה צורה


הרוח היא חופשיה

היא המהות

היא המפיחה חיים וחיוניות

היא ספונטנית ואורגנית


הרוח שלך לא מבקשת אישורים מבחוץ

וסיפורי קיום והצדקה על היותה

הרוח שלך היא ייחודית בהבעתה,

היא פראית מילדותה


לרוח שלך אין חוק או סטנדרט

ולא מונעת משום הגדרה,

היא נצחית וחופשיה


הרוח שלך היא היא מה שהיא....

אל תתני לאגו או לאישיות לעמוד בדרכה.


היי באשר היימזמינה אותך לדייט יחודי עם הרוח שלך בתנועה והבעה

אצלי בקליניקה או כליווי מרחוק,

אם בגופך, נפשך ונשמתך הקריאה בואי באהבה!