top of page

אהיה באשר אהיההרוח לא ניתנת לאילוף

הרוח לא ניתנת לכליאה

הרוח לא ניתנת לתפיסה

הרוח לא ניתנת לשליטה

אין לה צורה


הרוח היא חופשיה

היא המהות

היא המפיחה חיים וחיוניות

היא ספונטנית ואורגנית


הרוח שלך לא מבקשת אישורים מבחוץ

וסיפורי קיום והצדקה על היותה

הרוח שלך היא ייחודית בהבעתה,

היא פראית מילדותה


לרוח שלך אין חוק או סטנדרט

ולא מונעת משום הגדרה,

היא נצחית וחופשיה


הרוח שלך היא היא מה שהיא....

אל תתני לאגו או לאישיות לעמוד בדרכה.


היי באשר היימזמינה אותך לדייט יחודי עם הרוח שלך בתנועה והבעה

אצלי בקליניקה או כליווי מרחוק,

אם בגופך, נפשך ונשמתך הקריאה בואי באהבה!
Comentarios


bottom of page