top of page

אותנטיות פראית

להיות שבויות לתבניות, הגדרות ופרדיגמות מונע יציאה

לחירות ומכל מה שהנפש אוחזת, מגבילה וחוסמת,

מונע את הנשיות החדשה אשר מחוברת לשירת הלב

מלבטא את עצמה על כל גווניה המפוארים והפראים


לצאת מאילוף תודעתי חומרי ורגשי של שנים (ואף גלגולים שלמים)

משחרר ומחייה אותך ואת המשך הדור שלך.

כשאת מרפאה(=מרפה) אותך את מרפאה דורות אחורה ודורות קדימה


נכתב בהשראה מתוך פרשת השבוע בשלח


שבוע פראי!





לקבלת השאלון - האם את חייה חיים אותנטיים? לחצי כאן


לקבלת השאלון - האם בחייך את חופשיה וחייה חיי חירות? לחצי כאן

Comments


bottom of page