top of page

אחד לטנגו

מערכות יחסים לא אמורות

למלא, להשלים, לטפל, לבטח ולהבטיח וכו' וכו'


אלא נועדו להוות השתקפות וריקוד להתפתחות וצמיחה רוחנית ותודעתית

וכל היבט שחסר לאחד בקשר הוא ההיבט שהאחד בעצמו לא מביא לקשר


לקחת אחריות מתוך עצמות, עצמאות ועוצמה פנימית מבלי

להשליך האשמה, אחריות ושאר ירקות על האחר

תוך רגישות לצרכים והרצונות האישיים בקשר ומבלי לבטלם


כי הרי שלפי חוקי המשיכה בבריאה

חוק המראות, חוק התדר וההדהוד וחוק דומה מושך דומה

כך שלטנגו צריך אחד...וכל הריקוד ישתנהלתמיכה בתהליך הריפוי והעצמה העצמי און-ליין:Comments


bottom of page