top of page

איזון רגשיבשביל לצמוח ולהתפתח גבוה צריך להשתרש עמוק באדמה

בשביל לדעת מהו שפע צריך לשחרר שליטה ולאמץ את תורת הזרימה


בשביל לעמוד איתן צריך להרגיש גם מהו כיפוף

בשביל להתרחב צריך לחוות אילו הם אי נוחיות


כי בפלנטת ארץ דואליות היא שם המשחק ללמידה צמיחה והתפכחות


וכי

מה מה שבעליונים כך גם בתחתונים

ומה שמתכווץ ודאי גם בפוטנציאל להתרחב

מהקשיחות נלמדת גמישות

ומחיים על ציר ליניארי עוברים לתרגל מסע של חיים על ציר ורטיקלי

ומהאחיזה בעולם החומר נלמדת אומנות המיתה למהות הרוח הנצחית שאנו

המשולבת בתוך עולם החומר הגס והזמני


מה רבו מעשייך אלוהים...

יקום פלאיComments


bottom of page