top of page

אלוהים לא עושה טעויות

כשהוצאתי את הספר שלי לאחר כתיבה של כ-5 שנים לא היה לו שם אז חיכיתי כי ידעתי שמשמיים אקבל מסר חזק וברור....


' אלוהים לא עושה טעויות '


ולא, הוא לא עושה טעויות

כל הכאוס והכעס משרתים אותנו לניקוי ארובות עמוק ביותר להמשך המסע על גאיה

כחלק חשוב של האבלות הקולקטיבית על כל שהיה עד כה...


כל סדר ויצירה מחודשים מתחילים בפירוק היסודות בעולם הרוח עד שמורגש ונראה בחלק הארצי.


על תשתית רקובה לא ניתן לבנות יסודות חדשים

ולפני 3 שנים ראיתי תמונה ברורה ועוד מה שמתרחש כיום;

קריסה ותוהו ובוהו של כל המבנים שלא עמדו כלל וכלל במבחן הזמן

מכיוון שתודעת פחד, שליטה ושעבוד היא אשליה שסופה

כבר מורגש

ותודעת חירות היה היא האמת האולטימטיבית, הנצחית האוניברסאלית.תם עידן השליטה, הממשל והפילוג כיוון שכל אחד ריבוני מעצם היותו החי בין שמים וארץ ואזרח הבריאה

ותפקידנו כהעם הנבחר

לייצג אחדות בתוכנו ובינינו מתוך היזכרות האור וכל עוד נסכים להילחם בחוץ איננו ממלאים את תפקידנו


חירות וחופש הם זכויות אנושיות ורוחניות מתוקף היותנו בני ובנות האלוהים לכן כל עניין הלחימה והדרישה להיות כאלו אינו רלוונטי כבר כי הוא משמר את הסטטוס קוו של תודעת הפחד השעבוד והעבדות. כאשר בכל רגע נתון ניתן לצאת משם, ממש כמו יציאת מצרים...

היציאה היא תהליך פנימי של הגאולה המשנה גם מהלכים בחיים הארציים.יקח לנו עוד קצת זמן ללילה האפל של האגו הקולקטיבי להדהד בעולם שמוצג לנו

כי זה היה עולמנו ותפיסתנו הפנימי עד שהתעוררנו מתרדמת עמוקה ממש כמו חלק מבני ישראל ממצרים


אין שיפוטיות על אף נשמה

כי כל נשמה והקצב ההתפתחותי שלה

אך מי שלא באמונה שישנה השגחה ממעל על הכל וכולם ואין כאן הפקרות, ירצה לאחוז בישן ואף לחזור למצרים מתוך פחד ואף פחד מוות כי הוא מזוהה עם כך.


אך מי שמימים ימימה הבין

אילו מהלכים הבורא מבריא;

מביא את 10 המכות,

קורע עבורנו את ים סוף

ומוציאנו ביד חזקה ובזרוע נטויה את בניו ובנותיו

מתבקש גם הוא בעצמו

לפרוץ ולקרוע מתוכו את המצרים שבו

ולהכיר בבורא הפנימי שהוא,

המסוגל לבנות יסודות ומבנה תודעתי וליצור מציאות חדשה של עולם ישר-אל על כל המשתמע מכך

כנגד רוחות המלחמה המוצגים לו ומחוצה לו


לא ינום ולא ישן שומר ישראל...

ולא, אלוהים לא עושה טעויות


שבת שלום :)

Comments


bottom of page