top of page

אלוהים נתן לך במתנה


אלוהים נתן לך במתנה

עולם של שפע של בריאה

ובמקום לזהות הזדמנויות 

את מזהה בעיות 


אלוהים נתן לך במתנה

עולם של רגשות

כדי שתוכלי לזהות היכן את על מנעד הרגשות

ותמיד לחזור לשמחת הלב הערה


אלוהים נתן לך במתנה

דבר גדול דבר נפלא

את ריקוד החיים

הקרוי אהבה

זהי אותה בכל דבר שאת עושה ושקורה לך


אלוהים נתן לך במתנה

את החיים על פני האדמה

ראי מתנותיו בכל דבר

כי שום דבר במסע שלך אינו מיותר


את הזר הזה קטפתי באחת מהצעידות בוקר שלי כשהחל הסגר

ולא יכלנו להיפגש עם ההורים, עליתי אליהם והגשתי להם במטרה להזכיר להם שלא שכחנו אותם ולו לרגע אחד!

Comments


bottom of page