אם בחייך תוהו ובוהו ודאגה

גילוי המסע הרוחני לא עוסק

בלנסות ולעבוד קשה יותר

אלא בלהיכנע ולהרפות

למשהו גדול יותר


אזאם בחייך כרגע תוהו ובוהו ואנדרלמוסיה


שום אדם לא היה יכל לברוא כזה כאוס


אלו מעשי ידי מלאכים והדרכה עליונה


אשר מובילים ומנחים אותך לבריאה מחודשת


אפשרי לכוח האלוהי לנצח על חייך


ולנגן איתך ודרכך יצירה חדשה ~