top of page

אמת ובדיה


ככל שתנועי ותרקדי את החיים מתנועת הלב

כך תהווי איום על זהויות בדויות

של אנשים אחרים המסתכלים עלייך

ככל שתדברי מהלב

כך האגו שלהם יפחד פחד מוות

למות ולוותר על הזהות הבדויה שבה הם מחזיקים


כיוון שאת מזכירה להם את האמת הפנימית המהותית שהם יכלו ויכולים להיות

אז אל פחד מדחייה

את לא רוצה סביבה כזו סביבך

ויחד עם זאת כולם רשאים לדחות אותך

חוץ ממך...את עצמך


את לא יותר טובה

את רק יותר מודעת ולאמת קרובה

תגובות


bottom of page