אמת ובדיה


ככל שתנועי ותרקדי את החיים מתנועת הלב

כך תהווי איום על זהויות בדויות

של אנשים אחרים המסתכלים עלייך

ככל שתדברי מהלב

כך האגו שלהם יפחד פחד מוות

למות ולוותר על הזהות הבדויה שבה הם מחזיקים


כיוון שאת מזכירה להם את האמת הפנימית המהותית שהם יכלו ויכולים להיות

אז אל פחד מדחייה

את לא רוצה סביבה כזו סביבך

ויחד עם זאת כולם רשאים לדחות אותך

חוץ ממך...את עצמך


את לא יותר טובה

את רק יותר מודעת ולאמת קרובה