top of page

אשמה עצמיתאם ישנו מועמד אשם על דוכן הנאשמים

הרי שבתת מודע אשמה לא מגיעה לבד היא מגיעה עם שיפוטיות והלקאה עצמית ובכך מצריכה למצות עונש.

כלומר בחטא האשמה יש החטאה למטרה ועוד בכפל מבצעים 1+1

(אשמה + שיפוטיות=עונש)


אך המבצע הזה לא משתלם...


מה כן משתלם?

אחריות


על היותנו שוגים, מתנסים ונופלים


ולקום מתודעת אחריות זו קימה אחרת שמאפשרת התפתחות, התרחבות ותנועה לבאות ולא כמו באשמה שמשאירה את המועמד בצינוק נפשי, סגור וחנוק


לתעות ולטעות מעצם הקיום

הלא מותנה שלך זאת זכותך

ומגיע בעסקת חבילת הלידה


לא לשפוט ולעשות שפטים

ולצאת מכלא אשליית השפיטה

זאת מעלה...


הביטי בעין יפה

דברי בלשון נקיה

וגעי ברכות ובחמלה


ברוך ה' גדלת בעוד בשנה ;)ความคิดเห็น


bottom of page