top of page

את לא מיוחדת, את ייחודיתאת עושה יותר טוב

ממה שאת מתארת לעצמך...

ברגע שהזרע הפרה את הביצית

כבר שם..היית מספיק טובה!

לא היתה בהיסטוריה מישהי כמוך

וגם לא תהיה בעתיד מישהי כמותך

את לא מיוחדת

את ייחודית!


מהי הייחודיות שניתנה לך שבאמצעותה את משתפת ותורמת  לעולם?


Comentarios


bottom of page