top of page

ביטוי אלוקי שאתתבטאי את קולך גם אם הקול שלך רועד תביעי רגשותייך, מחשבותייך גם אם לא יקבלו את דרכייך ותצעדי יום יום בביטחון מלא במשעולי חייך היי נאמנה לליבך היי מי שאת מבלי להתנצל על היותך נשמת אלוהה הינך... נכתב בהשראה מתוך טיפול אנרגטי למטופלת
Comentarios


bottom of page