ביטוי של אהבה
ואני יודעת שכל חיבוק שחיבקת אותי

הגיע מהבורא

ובהעדרך, לפני שאני נרדמת

במקום לבקש אותך

אני מבקשת חיבוק ממנו

כי אז

אז הוא ישלח אותך אליי לחבק אותי

כיוון שאתה הביטוי שלו