top of page

ביטחון עצמי, מהו ומאיפה מגיע?

האם עיקר הביטחון העצמי שלך מגיע מהעולם הפנימי שלך או החיצוני?

ממה שמגיע מבחוץ? מהאישורים והקבלה?

מהשפעה הסביבתית ומאיך שחושבים עליך?ואם כן, זהו ביטחון מאוד מעורער וזמני לכאן ולכאן

כיוון שאם את חווה אחרת מהסביבה כגון דחייה או חוסר קבלה, מה קורה אז?

זהו ביטחון פיקטיבי באם אנו נסמכות רק על העולם החיצוני.


מנגד ישנו ביטחון שמגיע לא מהיניקה שבחוץ

אלא ממקום בלתי מותנה.

מחיות ואיכות שאינה בהתניה למה שמגיע מבחוץ.

זהו ביטחון יציב שמכיר באיכויות וביכולות של האדם שניתן לו.

אדם כזה יחפש לתרום ולהשפיע מאורו מתוך ראיית עצמו כמכלול שיש לו מה להציע.


התפקיד של הביטחון העצמי הוא בדיוק הנקודה המתגלה בעצמיות.

הגרעין הפוטנציאלי שעומד למול האדם ולמול העולם.


לעניות דעתי ביטחון עצמי מגובש ומאוזן (כי כולנו גם צריכים אישורים ופידבקים מבחוץ ;) )

הוא עד כמה אני אותנטית ומרגישה חופש להיות מי שאני בעולם/מול מערכות יחסים וכו'. והבטחון הוא התולדה מהרגשת הבטחון להיות מי שאני ולא בהכרח מהישגים בעולם החיצוני.


אוסיף הערה חשובה ואציין שכילדים אנו שואבים את הביטחון מדעתם והשפעתם של החונכים שלנו ועד כמה שהם דחפו אותנו לגילוי העצמיות שלנו והאמונה שלנו בעצמנו. יחד עם זאת לאורך ההתבגרות חשוב וכדאי להתבונן פנימה ולעשות זאת עבורנו דרך גילוי הכוחות והכישרונות שניתנו לנו להיות להשפיע הלאה.

מעבר לכך ובראייה יותר רוחנית אני חושבת שאם האמונה שלי מצויה גם במשהו שהוא מעבר לעצמי, משהו שהוא גדול ממני ששם אותי פה

לדוגמא האינטליגנציה הגבוהה/ הפלא של החיים /הבורא אני יכולה לשאוב או לראות שאני כחלק ממכלול הבריאה אזי יש בי חלק שסומך ומעניק לי ביטחון שלא קשור בעצמיות.Comments


bottom of page