top of page

בינת הגוףבגוף בינה עתיקת יומין

אשר יודעת להביא לריפוי את עצמו

כשהוא מאותת מתוך בת הקול האינטואיטיבית

והסימפטומטית

יש לכבדו


אין הגוף לעולם בוגד

ויש לספק ולהביא את התנאים המתאימים לתמיכתו ולהחלמתו

(מנוחה, תזונה, טיפול וכו')


בגוף יש בינה

המחוברת ללב ולנשמה עתיקה אשר יודעת את מסעה בחיים הארציים ובעולם העשייה

והיא לעתים לוחשת או זועקת

רצון כזה או אחר

ומועברת דרך צינור=רצון הלב

לידי יצירה


שאר קולות הרקע רק מפריעים...


שקט...כאן מקשיבים..שששКомментарии


bottom of page