top of page

בקשה סמויה

חרדות ופחדים הם בקשות מהפנימיות המהותית של האדם הלא מודעות וסמויות למימוש

לבחור בחירות שמרחיבות את הלב

(ולא מצמצות)

ימנעו הרבה סבל, ריצוי ותשישות וישמר את אנרגיית

החיים לזרום בשפע שנועד להיות....
Comentarios


bottom of page