top of page

בריפוי כמו שבריפיבריפוי כמו שבריפוי ישנו תהליך של ניקיון, התמרה עיבוד והכלה עליות ומורדות כרכבת הרים עם כל הפיתולים והסיבובים הדעת תלך לכל מיני כיוונים בעוד שהלב מבקש נוכחות והכרה ערה לכאן ועכשיו עם כל העולה וצף מין משחק של תופסת...מי תופס יותר את הפוקוס אז בתהליך מטלטל ומשנה חיים יש לעצור תוך כדי תנועה לנשום לרגע ולהכיר בטוב ובשלמות (היחסית) הקיימים. עצם הנשימה התמימה (ופעימות הלב הלא מותנות) והדבקות בטוב היא מספיקה על מנת להוקיר תודה על כל הקיום שהוא תמיד בא מאהבה 'כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו'


Comentarios


bottom of page