top of page

בשעות של עצב
ובשעות של עצב וצער לעתים צף המקום של הילד/ה הפצוע, הנטוש והפגוע ויש שאולי תפנה החוצה לקבל ניחומים ותנחומים ואז שמא יווצר מצב של סיבוכי מערכות יחסים אשר עלולות רק לפגוע בנפשות הפועלות כי לא השכלת והסכמת לשבת עד סוף הגל הרגשי המפלח בלב והשורף בבטן וכי בחרת לברוח לסדום ועמורה כאשר הריפוי הוא מצוי בתוכך אם רק היית מסכים להנהיג את עצמך מיושרת הלב והאמת החבויה שם ו ל ה ר ג י ש ! אל תרחק מליבך ותלך מסומם וסומא החוצה ממך לחפש קביים ללב תרגול של הסכמת הלב להרגיש הכל ולחבק אותך בעיקר בשעות הבדידות המאיימות יוציאו אותך מהתלות, הנזקקות והאחיזה בדמויות אחרות. זוהי לא שעת נחמה אלא שעת מנוחה וריפוי....

לילד ולבוגר שאת.ה
Comments


bottom of page