גאולה עצמיתכל מה שאחזה נפשך

(איש, מקצוע, חומר, דת, סיפור, אמונה, דפוס וכו')

הוא שיעבוד לכלא פנימי

והוא יצוף מפעם לפעם להזכיר לך

באם לשמרו עדיין או לשחררו


והרי שכל אחיזה והיצמדות באשר היא

היא אחיזה להרגיש ביטחון, חיות וקיום

משום שהביטחון הקיומי שלך אינו מותנה

בדבר


וזה בסדר גם אם תבחרי להמשיך ולאחוז


אך בבוא העת ועם ההתפתחות התודעתית והרוחנית את תדעי מתי

להרפות

כי הרפיה היא שילוב של בחירת השכל, הרגש והנשמה המוכנים בבוא זמנם ועתם המשותפת להיכנע ולהרפות אחיזה....


זוהי תרגולת של אומנות המיתה המגיעה מרוחך כדי שתביני שקיומך ומקומך בעולם

מגיע מאהבה ללא תנאי והתניה

משחר הבריאה


יש לך מקום ללא קשר לזמן, מרחב, אדם,

או כל אמונה או פנטזיה...


הרפי אחיזה והצמדות מהכל וכולם

וגלי בך עולם של חופש


גאולה עצמית ומיטבית


איך יכל להיות יותר טוב מזה?!