top of page

גאולה עצמית

עודכן: 20 בפבר׳ 2022כל מה שאחזה נפשך

(איש, מקצוע, חומר, דת, סיפור, אמונה, דפוס וכו')

הוא שיעבוד לכלא פנימי

והוא יצוף מפעם לפעם להזכיר לך

באם לשמרו עדיין או לשחררו


והרי שכל אחיזה והיצמדות באשר היא

היא אחיזה להרגיש ביטחון, חיות וקיום

אך הביטחון הקיומי שלך אינו מותנה

בדבר!


וזה בסדר גם אם תבחרי להמשיך ולאחוז


אך בבוא העת ועם ההתפתחות התודעתית והרוחנית את תדעי מתי

להרפות

כי הרפיה היא שילוב של בחירת השכל, הרגש והנשמה המוכנים בבוא זמנם ועתם המשותפת להיכנע ולהרפות אחיזה....וכך,

לתת לבורא/לבריאה לברוא בך יקומים (קיום) ויצירה חדשה


זוהי תרגולת של אומנות המיתה המגיעה מרוחך כדי שתביני שקיומך ומקומך בעולם מגיע מאהבה ללא תנאי והתניה משחר הבריאה!


יש לך מקום ללא קשר לזמן, מרחב, אדם,

או כל אמונה או פנטזיה...


הרפי אחיזה והצמדות מהכל וכולם

וגלי בך עולם של חופש וחירות אמתיים


גאולה עצמית ומיטבית


איך יכל להיות יותר טוב מזה?!לבדיקה עצמית ולשאלון החינמי באם את חיה מתוך אמת ואותנטיות


לשאלון החינמי באם את חיה חיים חופשים לחצי כאן
Comments


bottom of page