top of page

גובלן הנשמות


התקופה הנוכחית מביאה איתה המון אור ויחד עם זאת מציפה ומאירה מקומות של חושך דרך תרחישים ואנשים...


היקום בדרכו הוא דוחף אותך

לטריטוריה חדשה דרך שיקופים והשתקפויות אל מי שמולך

תנועותייך משפיעות עליו והפוך


כשתסכימי להסתכל

ממעוף הציפור תראי שהכל מחובר

כי

כל החיים נושמים ומתפתחים יחד

שיקופים והשתקפויות של אור וצל

גובלן של כל הנשמות התועות והתוהות


ברגעי חושך ובהתבוננות על הצל שימי לך ולאחר המשתקף בך ודרכך קצת אהבה וחמלה בכיסים

ונועי כשלוחה ושליחה של האור

במשעולי החיים
Comments


bottom of page