top of page

גילוי עצמיהאם את מקריבה את עצמך, רוחך, נפשך ונשמתך כדי להיות בקרבת אנשים מסוימים?


האם את מצמצת את מי שאת במערכות היחסים בחייך?


האם את מגבילה את חופש התנועה שלך?


האם את מרגישה שאינך באה לידי ביטוי בחופשיות ואותנטיות?


אם ענית כן על רוב השאלות

יש סיכוי סביר שאת נעה מתוך דפוס של ריצוי.

ריצוי הוא מנגנון הישרדותי של הנפש לקבל אישור/הסכמה/אהבה/חיבה

מהסביבה

על מנת לא להרגיש את דחויה ונטושה


מזמינה אותך לקחת את שני השאלונים בנושא:

וגלי על עצמך ואת עצמך יותר לעומק


Comments


bottom of page