top of page

גלות וגאולה, מהתת מודע למודע ומה שביניהם

עודכן: 25 באפר׳ 2023


מה הכי כואב לך במציאות שבחוץ? קחי רגע להתבונן ....ועוד כמה רגעים וכתבי כל שעולה בך. מה הכי כואב לך במציאות שבחוץ? ישנם מספר שלבים של תשובה לשאלה הזו. בשלב הראשון התשובה שתגיע תגיע מתוך כאב פנימי שבך שהם הקליפות הרגשיות הלא מודעות, הגופים הרגשיים שכרגע הם בחושך עד שתכירי בהם, תכילי ותקבלי אותם בנוכחות ותביאי לכאב מזור של אהבה. זוהי נקודת אור שמאירה (גאולה) בתוך החושך (גלות) בתהליך ריפוי. ה-א' היא נקודת האור. בשלב השני לאחר ההכרה וההכלה מגיע שלב ההמתקה שהיא הפרספקטיבה שקיבלת מתוך הכאב, את הלמידה שעברת והבדלה מהסיפור שלך. מהזדהות לזיהוי. בשלב ההתקשרות שהוא שלב בין המציאות שבחוץ למציאות שבפנים.

ישנה חזרה והשבה הביתה את כל חלקייך בנפש המתאחדים לאינטגרציה של כל מה שעברת, מארג שלם שהכין אותך אל שליחותך. ואז, אז...את יכולה להיות מודעת ולגלות את כמיהתך, את הפוטנציאל הגלום בך, הרצונות הכי עמוקים שלך ותשוקות הלב הפתוח. כי הרי שמכאב צומחים והכאב שלך הוא השליחות שלך טיפ ; כדי לקבל החלטה תשאלי האם ההחלטה/הבחירה הזו מקרבת או מרחיקה אותי מהשליחות שלי? (שליחות לא בהכרח קשורה לקריירה/עבודה) ניתן לחזור על כל התהליך הזה לפי הצורך. 'כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו' גאולה עצמית שלך במיטבה...

Comments


bottom of page