top of page

גלים גלים


לא כל עצב שאת חווה הוא דיכאון

לא כל החמצה היא כישלון


החיים הם לא שחור או לבן

הם מנעד שלם של צבעים וחוויות


אל תזדהי עם כל גל של רגש שמגיע לחופך

אלו הגלים הנפלטים מגופך


לכן עשי בך חוף מבטחים

ובצמוד לחוף הורידי עוגנים


לגנים שתיצרי בך ועבור האמת

המתגלה רצופת הפרחים


והיא שעושה בך טלטלות ושמות

האמת שמפצחת בך עולמות


היא שעושה לך ועבורך מתנות קטנות גדולות

בימך

בגנך

בין הים והיבשה

הקרוי משחק החיים על פני האדמהComments


bottom of page