top of page

גלי כאב
כשהגוף-נפש מעלים גלי מכאוב מימים ימימה

יש לכבדם כי הרי שזהו מנגנון הריפוי הטבעי

וכוח הריפוי מצוי וידוע בגוף

הכל עדין ומדוד

בין נתינה וקבלה

בין ריחוק לקרבה

בין פחד לאהבה

רצוי ומומלץ להרגיש מקרוב

(מהלב) את הנחשול אך לא לטבוע בו

לתחום אותו באדמה וקרקוע

ולהתיישב עם הכאב לזמן מה מבלי לשקוע

הגוף-נפש כבר יתרומם באופן אורגני

לאחר ההכנעה והקבלה

Comments


bottom of page