top of page

גן העדןההתעוררות והגילוי של הרוח לא עוסק בצבירת ידע

אלא בשחרור של ההתניות והרפיה מהסיפורים והזהויות הבדויות של האישיות והאגו שאוהב הגדרות הגדרות, תבניות תבניות אשר מקנים ביטחונות פיקטיביים.


ידע או אינטלקט הם כוח כאשר הם לא מערערים את הביטחון שכבר קיים הנקראת אינטואיציה.

הם כוח חיובי כאשר הם עובדים בשירות האינטואיציה.


הרעיון שיש מסע שבו צריך לצעוד מהאגו לרוח כדי לגלות שלמות ומלאות הוא לא שגוי או נכון אך משלה-אשליה= והשלה של עוד ממי שאת חשבת והאמנת שאת כדי לגלות את מי שאת כן


התעוררות זה סוף המסע של האמונה שמשהו חסר או לקוי בך


גן העדן כבר מתקיים בתוכך יקרה!

האושר, השלווה, האהבה, השפע, הנחת והנחלה נושמים בך ודרכך דרך גופך.

הרגישי את מהותך,

הווייתך וכל החיים הנושמים והפועמים דרך ליבךCommentaires


bottom of page