דרך אהבה
כל המהות כאן

היא לזכור את ליבנו

את מהות האהבה

בחיבור ואמונה

כל השאר סיפורי אלף לילה ולילה ואשליה אחת גדולה


הדרמות, הטראומות והעומסים בדרכי חתכתים

מגיעים על דרך השלילה

כמתנה בהסוואה לעבור את

טירונות החיים

ולהגיע ליעד שתמיד היה קרוב מאוד אך מוסתר


לזכור שיש דרך והיא דרך הלב והאהבה ולעשות שם פרסה

ולחנות שם בדיוק.