top of page

דרך אהבה
כל המהות כאן

היא לזכור את ליבנו

את מהות האהבה

בחיבור ואמונה

כל השאר סיפורי אלף לילה ולילה ואשליה אחת גדולה


הדרמות, הטראומות והעומסים בדרכי חתכתים

מגיעים על דרך השלילה

כמתנה בהסוואה לעבור את

טירונות החיים

ולהגיע ליעד שתמיד היה קרוב מאוד אך מוסתר


לזכור שיש דרך והיא דרך הלב והאהבה ולעשות שם פרסה

ולחנות שם בדיוק.Comments


bottom of page