האגו לעומת הנשמה

האגו רואה את החיים כתחרות

הנשמה רואה את החיים כמתנה של חירות


האגו כולא, משתק הרסני ובריוני

והנשמה....

הנשמה משחררת לחופשי


שנזכה לחיות יותר מתוך הקריאה הנישמתית

ופחות מהקריאה האגוצנטרית


חג חירות שמח