top of page

האם פיך וליבך שווים?הלב אינו רק איבר פיזי אם כי יש בו אינטליגנציה רוחנית של האני העליון העולה לאין שיעור מזו של השכל

הוא

משכן הרגשות

משכן החלומות

משכן הזהות והזיהוי האמתיים


מתק שפתיים וצקצוק לשון מועברים גם ברמה האנרגטית

ודיבור מלב אל לב

לא יגעו באדם שליבו הוא סגור

ומאידך

הלב הכה עדין ובו זמנית הכה עצמתי יזהה

כל מחשבה או פעולה שאינם קוהרנטיים עם הלב, יצרמו וישרטו את הנפש הרכה

ולאורך זמן יגרמו לכאב


התעוררות של הלב, הפה והתנועה

לא בשליטתך כי הרי זוהי הרוח המנווטת אותך דרך ליבך

וכפי שלא ניתן לכלוא ולאלף רוח

היא תגרום לך

לזהות אמת אל מול בדיה


תמיד הבחירה כיצד לנוע בידך...Comments


bottom of page