האמת הקדושה


ככל שאת משילה ומשילה

מעץ הדעת את מתרחקת (אגו, בדיה)

ולעץ החיים מתקרבת (אמת, אהבה)

גופך הופך קליל

והריקוד שלך מתמזג עם ריקוד החיים


אמת עירומה ליוותה אותך 

בכניסתך לאמא גאיה

וכך גם תחזרי לאבא שמים


את עושה את עבודתך בקדושה

נאמנה

כי בבחירתך בחיים

זיהית מהות, גילית אותך

וכשאת מרפאה את עצמך את מרפאה את אבות אבותייך

ודורות שיבואו אחרייך


אמת הבאת אל חייך...אשרייך!