הבוראת שבתוכךהביטי סביבך ולתוכך

וראי שהכל וכולם הם שיקוף

של עולמך

מעולם הרוח

ועד עולם החומר

מקודשת הינך


את מחובקת תמיד על ידי הבריאה

האם את מרגישה?


את נעטפת בחמלה על ידי השכינה

האם את רואה?


את מחוברת בחוט של כסף מראשך

לליבת השמיים

ומשורש אגנך

לאמא אדמה המכילה


בכלוב צלעותייך מתקיימת

אהבה ללא תחרות או תנאי

האם את חופשיה?


באפך נשימה נצחית

המחייה לב וריאה

האם את נוכחת ומכירת תודה?


את מקבלת תמיכה אלוקית מלמעלה

ותמיכה אנושית מלמטה

באשר את


ומפעם לפעם ובין לבין החיים והמוות

זו את שנולדת ומתה אלף מיתות

בתוכך ומתוכך את שוברת שריונות

ומקלפת קליפותובפרדוקס של חיים ומיתה

של חיבור ופרידה

את לעולם לא לבד ולא נפרדת מהמהות,

מהנשמה

כי הרי הרוח נצחית

במסע שלך מהווה רוח גבית


הכירי בך

ודעי אותה

ולעולם אל תמעיטי בכוחה

של הבריאה