top of page

הבוראת שבתוכךהביטי סביבך ולתוכך

וראי שהכל וכולם הם שיקוף

של עולמך

מעולם הרוח

ועד עולם החומר

מקודשת הינך


את מחובקת תמיד על ידי הבריאה

האם את מרגישה?


את נעטפת בחמלה על ידי השכינה

האם את רואה?


את מחוברת בחוט של כסף מראשך

לליבת השמיים

ומשורש אגנך

לאמא אדמה המכילה


בכלוב צלעותייך מתקיימת

אהבה ללא תחרות או תנאי

האם את חופשיה?


באפך נשימה נצחית

המחייה לב וריאה

האם את נוכחת ומכירת תודה?


את מקבלת תמיכה אלוקית מלמעלה

ותמיכה אנושית מלמטה

באשר את


ומפעם לפעם ובין לבין החיים והמוות

זו את שנולדת ומתה אלף מיתות

בתוכך ומתוכך את שוברת שריונות

ומקלפת קליפותובפרדוקס של חיים ומיתה

של חיבור ופרידה

את לעולם לא לבד ולא נפרדת מהמהות,

מהנשמה

כי הרי הרוח נצחית

במסע שלך מהווה רוח גבית


הכירי בך

ודעי אותה

ולעולם אל תמעיטי בכוחה

של הבריאה

Comments


bottom of page