top of page

הגוף כמקדש
אישה אשר מקדשת את גופה בקשב הלב

לא תחטיא לרצונו של הגוף

כי הרי שהגוף הוא ברומטר לזיהוי בין אמת ושקר

אז זיופים כאלו ואחרים עם מתרגלי מין למיניהם ללא אהבה

(יזיזים בשפה הפשוטה) יכבידו על הנפש ויצלקו את הגוף

ויותירו ריק גדול יותר משהיה


אין טעם לפלסטרים זמניים

כשצריך לבצע ניתוח לב פתוח

ולהשאיר אותו פתוח לקשב מקרוב קרוב (גם שכואב, ובודד)


נוכחות והקשבה לגוף המקודש

יעשה חייל לנפש האישהComments


bottom of page