top of page

ההבדל בין להיות לבד לבדידות


בדידות ולבדות הם 2 דברים שונים


בדידות

היא תבנית רגשית המתנגדת

לחברה של עצמנו 

מתוך אמונה או פרשנות שאם אנחנו מבודדים מהחברה, ממישהו

אנחנו פחות ראויים, מקובלים, אהובים.


לבדות

היא ההסכמה להיות לבד ולהיות החברה של עצמנו

באחת, ההתנגדות מובילה למניפולציות של סיפוק צרכים מהחוץ, סביבה ואנשים

והשנייה מובילה לחקר וגילוי עצמי, יצירתיות, הכלה של כל חלקי האני ואהבה עצמית


בנוסף, כפי שאנחנו משגשגים וצריכים אינטראקציה בינאישית,

כמו כן הלבדות היא הכרחית. להתפתחות, להרהור, לשקט והאיזון הפנימי.

ישנן כאלה שיכולות להיות לבד הרבה זמן ולא להרגיש בבדידות...

2 תנועות, 

האחת מאהבה(מלאות) והשניה מפחד(חסר)

במה את בוחרת?


ודעי שאת לא בודדה כי מישהו לא איתך, את בודדה כי אולי את לא איתך

Comments


bottom of page