top of page

הוויה


האם תסכימי להיות איפה שאת           לראות את       את כל הרגעים של ההווה       את התנועה החיה שבחייך  כי בכל רגע יש לך הזדמנות להיות      במקום שאף פעם לא היית,          במרחב שטרם נתגלה         האם את מסכימה        לחוויית ההוויה ?

Comments


bottom of page