top of page

הזמנה לאהבה, הזמנה לחתונה


טריגרים הם אותם המקומות שלא נראו ולא קיבלו אהבה על ידנו.


הם מופיעים בד"כ בחיינו הבוגרים כמראה מבחוץ להראות לנו את החלקים הפנימיים הלא נאהבים והמפוחדים.

על מנת לעשות את העבודה שהיא למעשה לאחד בנו את החלקים שהנפש שלנו פיצלה בילדות שלנו.


הסיפור שמופיע כטריגר הוא בכלל לא הנושא אלא אותו מקום מודחק שבילדות לא קיבל אהבה נראות והכלה.


אז לחיי טריגרים....

על אף שלא עשינו הזמנה מהיקום לטריגרים, הם המתנות שאנו מקבלים מהסביבה דרך היקום במתנה 

ובפעם הבאה שמשהו פוגע בך, מפעיל אותך, מפחיד אותך וכו' 

קחי את זה כהזמנה לחתונה ומיזוג של עוד חלק המבקש ממך עוד ועוד אהבה

וכך לא תצטרכי לחיות בסיפוריי האתמול של חייך אלא את תראי את הטריגרים כהזמנה לאהבה


בהצלחה!

Comments


bottom of page