top of page

החיים בדרך ענווההחיים מכניעים לענווה

כי החיים עצמם מתרחשים דרכנו בדרך חסד פלאי שאת

ההיגיון והאינטלקט הם עוקפים


תודעת נפרדות או תודעת אחדות?

הרי שהכל מחובר

רקמה של חלקיקי אנרגיה מושלמת ושלמה של הבריאה כולה

את פה, חיה וקיימת

מעבר לגוף ולזהויות המשתנות


אז מה לך לחפש בשדות זרים

כשהכל בך חי, נושם, מלא ושלם?

כך שאין באמת באמת התעוררות

אלא רק הזכרות והסכמה לראות את הכל כמכלול שהוא רק אור

אז כשמגננות הלב יורדות והוא נפתח

להכל ולכולם

הכליאה המנטלית והרגשית הופכת חופשיה


לא קיים באמת חולי נפשי

אלא זהו רק חלל (פיצול) שלא קיבל הכרה של אור ואהבה (חלל-מחלה-חמלה-החלמה)


אין ממה לחשוש

ואין מה לחפש

כי אין מה למצוא

הכל כבר חי, נושם, פועם ושלם את עצמו בחסד אחד גדול מעבר לצורה ולזהות שהוא תופס.ש (גוף, דת, אמונה וכד')


לזנוח זהות הגדרה ופולאריות

משחרר לחופשי את הנשמה ומרפא את הגוף-נפש

ריקוד החיים הוא הוויה בהיותו אורגני, ספונטני ואימפרוביזורי ללא צורך בשליטה

כי כולם והכל ברי קיימא


שהחיינו והגיענו וקיימנו לזמן הזה

ואמרו אמן

Kommentare


bottom of page