top of page

הכאב כ-אב

הנטייה להימנע מכאב ולהמשך לעונג ולהעצים אותו הוא טבעי ואנושי

אך התעלמות מהכאב לא תגרום לכאב להעלם


סוד הריפוי מצוי בכאב הכאב הוא כ-אב לפרימה ושחרור

לעשות שלום עם העבר.

הוא הפיוס עם ההשכלה והארה שהעבר לא יכל להיות אחרת

כי הוא קרה כפי שקרה.

ויכוח עם התרחישים והעובדות מייצר התנגדות והתנגחות.

(הסיפור שנצמד לעובדות הוא סה"כ פרשנות סוביקטיבית)
עצם ההבנה הזו שהעבר קרה כפי שקרה ולא קרה אחרת היא הלמידה

המשחררת לחופשי אותך והאחר מחרטות, יסורי מצפון ואמונות מגבילות


לריפוי, חירות ושלווה פנימית;

Comments


bottom of page