top of page

הכאב כ-אב

הנטייה להימנע מכאב ולהמשך לעונג ולהעצים אותו

הוא טבעי ואנושי

אך

התעלמות מהכאב לא תגרום לכאב להעלםסוד הריפוי מצוי בכאב

הכאב הוא כ-אב לפרימה ושחרורלעשות שלום עם העבר

הוא הפיוס עם ההשכלה והארה שהעבר לא יכל להיות אחרת

כי הוא קרה כפי שקרה.ויכוח עם התרחישים והעובדות מייצר התנגדות והתנגחות.

(הסיפור שנצמד לעובדות הוא סה"כ פרשנות סוביקטיבית)

השחרור של הפרשנות הוא הריפוי לכאב

כיוון

שעצם ההבנה הזו, שהעבר קרה כפי שקרה ולא קרה אחרת היא הלמידה

המשחררת לחופשי אותך והאחר מחרטות, אשמה ויסורי מצפון ואמונות מגבילות


מהרפיה=לריפוילתוכנית הריפוי, שחרור חסימות ולבריאת מציאות מיטבית; 

Comments


bottom of page