top of page

הכנעה לעומת קורבנות
ובהכנעה כמו שבהכנעה

אין הכוונה לוויתור או חולשה

ישנה התמסרות, קבלה, הרכנת ראש וזמן מנוחה


קורבנות לעומת זאת מגיעה מהנפש האוחזת, התלותית, המפוחדת והעמוסה והמאשימה


להסכים להיכנע ולא להתנגד לנמצא

משחרר למרחב של שלווה ושלום פנימי

לעומת אחיזה מנפש צמאה

הכולאת את הגוף, הנפש, הרוח החופשייה והנשמה

Comments


bottom of page