הכנעה לעומת קורבנות
ובהכנעה כמו שבהכנעה

אין הכוונה לוויתור או חולשה

ישנה התמסרות, קבלה, הרכנת ראש וזמן מנוחה


קורבנות לעומת זאת מגיעה מהנפש האוחזת, התלותית, המפוחדת והעמוסה והמאשימה


להסכים להיכנע ולא להתנגד לנמצא

משחרר למרחב של שלווה ושלום פנימי

לעומת אחיזה מנפש צמאה

הכולאת את הגוף, הנפש, הרוח החופשייה והנשמה