top of page

הלימה ויושרה

כל רגע שבו אנחנו לא בכנות עם האמת המתחוללת פנימה


אנחנו בהדחקה, הכחשה ושקר וזאת ההגדרה של צביעות


הגוף מגיב לכל מחשבה רפיטטיבית במודע ובתת המודע


לכן יושרה והלימה בין החלקים בתוכנו גוף-רגש-נשמה הכרחית לבריאות,


שמחה, מלאות וחיים אותנטיים
2 שאלות שניתן להתחיל בהן;︎ ~ 'האם אני חי.ה באמת את החיים שאני רוצה, מכל הבחינות?


(תזונה ובריאות, מערכות יחסים, קריירה מקום מגורים וכו')


︎ ~ האם הפעולות שלי בהלימה לחלומות שלי?


להמשך השאלון החינמי לבדיקה עצמית:


Comments


bottom of page