top of page

הנשיות החדשה

מרוץ החיים המודרני גובה מחיר אישי ובינאישי

יש עננה של ציפייה שאישה בימנו צריכה לעשות גם גם גם וגם...


תפסת מרובה לא תפסת...


המהפכה הפמיניסטית פספסה את המטרה של מהות השוויון ולדעתי הגיעה מתודעת החושך והאופל להכניס את האישה למעגלי ומפעלי העובדים(עבדים)

על מנת להכניס עוד מיסים/כסף לממסדים השונים/אליטות.


שוויון בין המינים לא יהיה לעולם

ולא בגלל שנשים לא יכולות לעשות דברים כמו הגברים אלא משום

שנשים במהותן אחרות ושונות מהמהות הזכרית (ומספיק להסתכל על המבנה הפיזי בשביל להבין זאת)

עד שכולנו לא נכיר ונאזן את החלקים הנקביים והזכריים בתוכנו ותפקידם בחיים

לא יוכל להתקיים שוויון חברתי קולקטיבי.

הרי שכולנו שווי ערך בפני הבריאה

אז על מה כל המהומה?

במי בדיוק המלחמה?

ולאן כולם רצים?

בעל המאה הוא כבר לא בעל הדעה...


יוצאים אנו מתודעת חושך של רדיפת בצע, הישגיות וחוזרים אנו לפשטות ולראשיות


אז להכיר במקצב והריתמוס האישי של הגוף והלך הרוח ולכבד ולקבל את שהינך זהו חופש אמיתי.


הנשיות החדשה בפתחה

וכך גם הזכרית...תודה לאל

אלו ימים של בראשית אהבה וקבלה

את היופי והשוני והאיכויות של שתי האנרגיות

~ לאיזון רגשי מוזמנת לקחת את השאלון החינמי בנושא לחיצה כאן


~ לחיים חופשיים מוזמנת לקחת את השאלון החינמי בנושא בלחיצה כאן


~ לעוד מידע בנוגע לריפוי ופתיחת חסימות בנושא איזון האנרגיות


~ לחצי כאן כדי לדעת עוד על הנשיות החדשה וכיצד לעורר אותה

Comments


bottom of page