הנשיות החדשה

עודכן: 20 בפבר׳הנשיות החדשה מפגישה את האישה עם גופה וליבה ממקום שטרם חוותה

זו אישה שלא מפרידה בין ראש לב ולגוף

ולא מרגישה ניתוק או ניכור פנימי

זו אישה שנתינתה היא באחדותה עם האחר

היא יודעת לשאת ולתת אהבה ולהיות בהקשבה למולו ועבורו

כי זהו טבעה האמיתי המהותי

להיות בקשר רציף וקוהרנטי עם כל רמ"ח איבריה


עידן סדום ועמורה כבר לא רלוונטי

כי עידן הנשיות החדשה כבר החל ודרכה גם מרפאה ומלמדת את הזכרי והגברי


אשרייה!!


שבוע מבורך !