top of page

הסכימי להיותאינני יכולה לתת לך גן עדן

ואינני יכולה לתת לך את האלוקות

אינני יכולה להעיר אותך

ואינני יכולה להעלות אותך


אינני יכולה לגרום לך להיות מאושרת

ואינני יכולה להעניק לך חופש


אינני יכולה להעניק לך ריבונות

ואינני יכולה להעניק לך את האינסוף


כיוון שאת כבר כל אלה...

הסכימי להיותΣχόλια


bottom of page