top of page

הצלחה לנצח

אין לטעות שהצלחות של עשייה והתפתחות נמדדות רק


בכמות המשימות בעולם הארצי


אלא הן נמדדות גם בתחום התודעתי-רוחני ומצריכים זמן


עיכול, עיבוד וכיול כל הגופים
ועל ההצלחות הללו אין מדליות ופרסים


כי אלו קורים כשאף אחד לא יודע או מסתכל


כשהאסימונים נופלים וכשהארות מעירות


וזה יהיה תמיד בין אדם למקומו ולבוראו


אז אפשר ורצוי לנוח בין לבין עליית מדרגה רוחנית תודעתית כזו


או אחרת כי גם הגופים האנרגטיים/רגשיים משפיעים ומושפעים


ולהרגיש ראויים כי אלו רגעים של חסד


להסתכל על כך כה'-הצלחה


ואף להתעכב על רגעי ההישג האלה של הקניין הרוחני אשר לעומת הצלחות


גשמיות ישארו וישמרו לעד


Comments


bottom of page