top of page

הקשבה נקיה

אינטימיות במערכת יחסים מבקשת הקשבה לא ביקורתית והשלכתית

ביקורת והשלכה על האחר מסרסת אינטימיות

ולכן

הקשבה נקייה במערכת יחסים יכולה להתקיים


כאשר המערכת הפנימית בין

בין המקשיבים היא לא מתוך מערכת הסימפתטית החרדתית וההישרדותית (של האגו) וכאשר אין טריגר שמפעיל אותה
הקשבה נקייה (מערכת פאראסימפתטית) יכולה להתקיים

ממקום שלא מניח הנחות, לא שופט ובא ללא אג'נדות ולא מופעל רגשיתלקחת פסק זמן להתרחק על מנת להתקרב מהלב ולא מתוך הפחדים

ולהקשיב הקשבה ממרחב לא עמוס

מתוך ענווה

סקרנות

לגילוי והתחדשות


Comments


bottom of page